פרק כ"ב

תהלים – פרק כב (1)

כבר בקריאה ראשונה של מזמור כ"ב הארוך והמורכב, מתגלֶה בו תהליך נפשי דינמי. המזמור כולל תלונה, תחינה והודיה. המזמור נחלק לשלושה חלקים לפי שלושת השלבים האלו. במאמר נבאר את הצריך ביאור בכל אחד משלושת השלישים, נצדיק את גבולותיו, נבהיר את מבנהו ונעמוד על תוכנו המיוחד

למאמר המלא

תהלים – פרק כב (2)

למאמר המלא

תהלים – פרק כב (3)

למאמר המלא

תהלים – פרק כב (4)

למאמר המלא

לעוד שיעורים
דילוג לתוכן