כותרות וטקסטים

כותרות וטקסטים

כותרת H1

כותרת H2

כותרת H3

כותרת H4

כותרת H5
כותרת H6

ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוטציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוטציטוט ציטוט ציטוט ציטוט ציטוטציטוט ציטוט  ציטוט

למה נברא אדם בצלם א-לוהים, שנאמר 'ויברא א-להים את האדם בצלמו'? משל למלך שהיה מושל על המדינה, והיה בונה בירניות ותיקונין לעיר, וכל בני העיר משתעבדין תחתיו. יום אחד קרא לכל בני העיר ומינה עליהם שר אחד שלו. אמר: עד כאן הייתי טורח בכל צורכי העיר ולעשות מגדלים ובירניות, מכאן ואילך הרי זה [-השר] כמוני.

ברוכים הבאים לאתר החדש של הרב אלחנן סמט

בשעה טובה יצאו לאור שלושה ספרים חדשים הניתנים לרכישה בחנות האתר

דילוג לתוכן