בראשית מז – מדוע נשארו בני ישראל במצרים לאחר חמש שנות הרעב?

בראשית מז – מדוע נשארו בני ישראל במצרים לאחר חמש שנות הרעב?

עוד מאמרים מאת הרב אלחנן סמט

איכה – פרק ד – התיאור הכרונולוגי של החורבן

לשיעור שמע

איכה – פרק ב – המשבר בין בת ציון לה'

לשיעור שמע

איכה – פרק ג – הקריאה לחשבון נפש ולתשובה

לשיעור שמע

דילוג לתוכן